Wzór na współczynnik przenikania ciepła bydgoszcz

Współczynnik przenikania ciepła

Współczynnik przenikania ciepła jest wskaźnikiem, który definiuje się dla przegród cieplnych. Znajduje wykorzystanie głównie w budownictwie. Dzięki niemu możliwe jest określenie wielkości ciepła, które przeszywa przez daną przegrodę cieplną. Współczynnik przenikania ciepła pozwala porównywać przegrody budowlane pod kątem właściwości cieplnych. Lepsza izolacja połączona jest z mniejszą wartością tego wskaźnika. 
Wzór na współczynnik przenikania ciepła wygląda następująco: U = q/(S*T). W tym wzorze S oznacza powierzchnię przegrody, T wyznacza się przez różnicę temperatur po obydwu stronach przegrody, zaś q jest strumieniem ciepła. Z kolei U to poszukiwany współczynnik przenikania ciepła.