Bezpieczeństwo przeciwpożarowe boguchwała

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

Jedną z ważniejszych spraw w budowanej fabryce będzie zagwarantowanie bezpieczeństwa pracowników. W tym celu inwestor naznaczył szczególną komórkę organizacyjną, jakiej głównym zadaniem  będzie dbałość o bezpieczeństwo przeciwpożarowe
Eksperci z tej komórki przy współpracy straży pożarnej opracują system instruowania pracowników w zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz tłumienia zagrożeniom a także przeszkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy. Dodatkowo ich zadaniem będzie zaplanowanie należytych przepisów i procedur w przypadku pożaru. 
Następnym zadaniem pracowników owej komórki będzie wskazanie wszelkich elementów, które mogą być możliwym źródłem pożaru a wykluczenie zagrożenia. 
Z uwagi na fakt, że w fabryce będą wykorzystywane materiały palne, bezpieczeństwo przeciwpożarowe będzie nadzorowane przez straż pożarną co pół roku.