Sortownia z Rzeszowa

Sortownia

W świetle przepisów prawnych sprzed kilku lat, każdy obywatel Polski powinien sortować swoje odpady. Od zarządów gmin zależy, jak te odpady będą segregowane, jednak najpopularniejszym podziałem jest: odpady suche, mokre i zmieszane. Śmieciarki opróżniające przydomowe kosze, wyładowują śmieci na wysypiskach. Sortownia jest nieodłączną częścią każdego wysypiska. To właśnie tam, odpady, które każdy z nas segreguje, poddawane są surowej selekcji, w wyniku której możliwe jest ponowne użycie niektórych śmieci. W dzisiejszych sortowniach do obsługo maszyn nie potrzeba wielu pracowników. Większość procesów przebiega automatycznie, a za segregację odpadów odpowiedzialne są nowoczesne maszyny. Człowiek tylko nadzoruje cały proces.