oczyszczalnia ścieków

Oczyszczalnia ścieków

Proces polegający na usuwaniu substancji chemicznych i zanieczyszczeń ze ścieków, nazywamy oczyszczaniem ścieków. Następuje usuwanie substancji w nich rozpuszczonych. Profesjonalną neutralizacją zajmują się specjalne obiekty do tego przeznaczone. Miejsce, w którym następuje oczyszczanie to oczyszczalnia ścieków.
Istnieją trzy rodzaje oczyszczalni. Pierwsza z nich, to lokalna. Zajmuje się ona oczyszczeniem niewielkiej ilości ścieków. Inne zajmują się ściekami, które występują w dużych ilościach. Trzecie i ostatnie zaś, specjalizują się w oczyszczaniu ścieków zbiorowych, czyli ścieków z danego rejonu.
Są różne metody działania. Czyszczenie mechaniczne, to usuwanie ciał pływających w ściekach. Biologiczne, to neutralizacja zanieczyszczeń, które mają zdolność do rozkładania się w ściekach. Zaś chemiczne, to działanie na ścieki koagulantu. Każda oczyszczalnia profesjonalnie podchodzi do czyszczenia, gdyż kontakt z niektórymi substancjami może zagrażać zdrowiu osób, które miałyby z nimi styczność.