Ekologia ścieków

Wiele naszych odpadków trafia do ścieków. Czy istnieje ekologiczny sposób na ich zneutralizowanie? Tak a tym sposobem jest biologiczna oczyszczalnia ścieków. Taka ekologiczna oczyszczalnia ścieków bazuje w bardzo dużej ilości na mikroorganizmach. Do tych organizmów zaliczamy wszelkiego rodzaju destruentów zajmujących się rozkładaniem martwej materii organicznej. Jeśli proces oczyszczania nieczystości bazuje na filtracji mechanicznej i działaniu bakterii, grzybów i pierwotniaków wtedy taka oczyszczalnia to oczyszczalnia ekologiczna. Jest ona mniej ingerująca w podstawowy porządek rzeczy ponieważ wszystko dzieje się naturalnie. Natomiast zwykłe oczyszczalnie bazują na sztucznych środkach chemicznych.